Το Δίκοκκο Σιτάρι επιστρέφει!
Δεκ13

Το Δίκοκκο Σιτάρι επιστρέφει!

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη χώρα μας, έχει αρχίσει να κάνει δυναμικά την εμφάνισή του το δίκοκκο σιτάρι. Φαίνεται μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να το εντάξει στην καθημερινότητά του και βεβαίως όχι αδίκως. Το δίκοκκο σιτάρι είναι ένα είδος σιτηρού (δημητριακού), όπως άλλα είδη σιτηρών (π.χ. μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, κ.ά) και όχι ποικιλία του κυρίως καλλιεργούμενου είδους μαλακού σιταριού ή οποιουδήποτε...

Read More